Decrease font size  Default font size  Increase font size 

SWANAGE

Viaje verano 2010

 

Viaje verano 2009

Última actualización el Lunes, 12 de Septiembre de 2011 08:05
 

Comentarios  

 
0 #1 profile 31-10-2018 09:57
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Citar
 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar


 
          Envíe unha mensaxe a acteam@academiateam.com  con preguntas ou comentarios sobre este sitio Web.  

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal ("LOPD"), Team Idiomas, S.L. ("Centro de Estudios Team") infórmalle de que os datos de carácter persoal que nos proporcione ó contactar con nos por calquera vía de comunicación que aparece nesta páxina, recolleránse nos ficheiros dos cales o responsable é "Centro de Estudios Team", e serán tratados coa exclusiva finalidade propia de tales ficheiros...Poderá acceder ós seus datos, rectificalos, cancelalos ou opoñerse ó seu tratamento, nos termos e nas condicións previstas na LOPD, dirixiendose por escrito á nosa sede social, situada na Praza Rosalía de Castro, 7 baixo, Nigrán, Pontevedra.

            Envíe un mensaje a acteam@academiateam.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "LOPD"), Team Idiomas SL, (en adelante, "Centro de estudios Team"), le informa de que los datos de carácter personal que nos proporcione al contactar con nosotros por cualquier vía de comunicación que aparece en esta página se recogerán en ficheros cuyo responsable es "Centro de estudios Team", y serán tratados con la exclusiva finalidad propia de tales ficheros.  Podrá acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD, dirigiéndose por escrito a nuestra sede social, situada en la plaza Rosalía de Castro, 7 bj, 36350, Nigrán, Pontevedra.

Reservados todos los derechos